فاسوخ مغربی

70,000تومان

وزن هر بسته 20 گرم

توضیحات

فاسوخ مغربی :

فاسوخ مغربی گیاهی است خودرو که برگ های پهنی دارد

ضمغ گرفته شده از این گیاه را فاسوخ  مینامند.

که دارای استفاده بسیاری درعلوم غریبه و همچنین 

درحوزه درمان میباشد.

فاسوخ   بویی ملایم وشبیه به کندر و سقز  دارد.

بویی با شدتی کمتر از کندر .

فاسو خ رنگی قهوه ای تیره و گاهی زرد تیره میباشد که بستگی به فصل برداشت دارد.

این صمغ و گیاه مختص مراکش میباشد.

(به هیچ عنوان فاسوخ مغربی مقل ازرق نیست یا حتی از خوانواده های مقل)

دقت داشته باشید که فاسو خ  را با مقل ازرق یا ملک ازرق اشتباه نگیرید بیشتر

افراد این دورا حتی یکی میدانند که کاری بسیار اشتباه میباشد .

میتوانید در عطار استور درباه مقل اطلاعات بیشتری کسب کنید.

فاسوخ  در علوم غریبه:

از صمغ فاسوخ  به عنوان بخور استفاده میشود که همچنین در علوم غریبه

فواید بیسیاری دارد که از جمله ازدیاد روزی دفع انرژی منفی و …

 

فهرست