قیمت حب البلسان

شبکه لیست

نمایش یک نتیجه

50,000تومان

حب البلسان (مرکب چهار)

حب البلسان (مرکب چهار)

وزن خالص 50 گرم

۱. گرم کننده کلیه
۲. زیاد همبستر شدن
۳. خارج کننده سرما از مفاصل
۴. كمر درد
۵. باد شكم
۶. التهاب مفاصل
۷. قطع شدن ادرار و کنترل آن
۸. تپش قلب
۹. تنگي نفس
۱۰. نفخ شكم
۱۱. پيچش شكم

و….

  • شناسه:
  • دسترسی: مقدار موجودی انبار