درمان بزرگی طحال

شبکه لیست

نمایش یک نتیجه

12,000تومان

افستین در تبریز

افستین در تبریز

افسنتین

افسنتین گل خالص وزن خالص 50 گرم

ضد کرم

تونیک گوارشی

قاعده آور
ضدعفونی‌کننده

اشتها آور

درمان بزرگی طحال

جلوگیری از تشکیل سنگ کیسه صفرا

 

  • شناسه:
  • دسترسی: مقدار موجودی انبار