خواص مغز بادام درختی

شبکه لیست

مشاهده همه 5 نتیجه

279,000تومان

بادام منقا خام

بادام منقا خام

بادام منقا خام اعلا

وزن خالص 1 کیلوگرم

محصول لوکس سال

با طراوت و طعمی بی نظیر

  • شناسه:
  • دسترسی: مقدار موجودی انبار
279,000تومان

بادام منقا شور

بادام منقا شور

بادام منقا شور اعلا

وزن خالص 1 کیلوگرم

محصول لوکس سال

طعمی عالی و بی نظیر

  • شناسه:
  • دسترسی: مقدار موجودی انبار
50,000تومان

خلال بادام

خلال بادام

خلال بادام درختی اعلا

وزن خالص 100گرم

تزیین انواع پلو

دسر و شیرینی

  • شناسه:
  • دسترسی: مقدار موجودی انبار
329,000تومان

مغز بادام خام

مغز بادام خام

مغز بادام خام اعلا

وزن خالص 1 کیلوگرم

محصول سال

طعمی بینظیر و عال

  • شناسه:
  • دسترسی: مقدار موجودی انبار
329,000تومان

مغز بادام شور

مغز بادام شور

مغز بادام درختی شور اعلا

وزن خالص 1 کیلوگرم

محصول سال

با طمعی عالی و بی نظیر

  • شناسه:
  • دسترسی: مقدار موجودی انبار