بذر کاشتنی و کود

Shop banner
شبکه لیست

مشاهده همه 7 نتیجه

11,000تومان

بذر جعفری

بذر جعفری

بذر جعفری

وزن هر بسته 50 گرم

 • شناسه:
 • دسترسی: مقدار موجودی انبار
3,500تومان

بذر ریحان

بذر ریحان

بذر ریحان اعلا

وزن خالص 20

 • شناسه:
 • دسترسی: مقدار موجودی انبار
27,000تومان

بذر شیرین بیان

بذر شیرین بیان

بذر شیرین بیان

وزن خالص 50 گرم

درمان زخم معده

تقویت دستگاه گوارش

کاشت گیاهان دارویی

 • شناسه:
 • دسترسی: مقدار موجودی انبار
15,000تومان

بذر کاسنی در تبریز

بذر کاسنی در تبریز

وزن خالص 50 گرم

 • شناسه:
 • دسترسی: مقدار موجودی انبار
12,000تومان

تخم شاهی

تخم شاهی

تخم شاهی

وزن خالص هر بسته 100 گرم

 

 • شناسه:
 • دسترسی: مقدار موجودی انبار
25,000تومان

تخم گزنه (انجره)

تخم گزنه (انجره)

تخم گزنه (انجره)

وزن خالص 50 گرم

تصفیه کننده خون

درمان شاش بند

تسکین دردهای قاعدگی

بهبود کیست تخمدان

 

 • شناسه:
 • دسترسی: مقدار موجودی انبار