نماد یونانی ماه ها چیست؟

نماد یونانی ماه ها چیست؟

تقویم‌های مختلف یونان باستان در بیشتر ایالت‌های یونان باستان بین پاییز و زمستان به‌جز تقویم آتیک که از تابستان شروع می‌شد آغاز می‌شد.

 

نماد یونانی ماه ها چیست؟

زودیاک ناحیه ای از آسمان است که به 12 بخش مساوی تقسیم می شود که برای هر کدام، یک صورت فلکی ستاره ای اختصاص دادند. این 12 صورت فلکی برگرفته از داستان های اساطیر یونان هستند و تقویم زودیاک یونان را تشکیل می دهند.

بنابراین در این مقاله میپردازیم به این مسئله که علائم در تقویم زودیاک یونان چیست و از کجا می آیند؟

 

فروردین -قوچ (21 مارس – 20 آوریل)

 

نماد یونانی ماه ها چیست؟
نماد یونانی ماه ها چیست؟ قوچ نماد قروردین

قوچ را با قوچ تصویر بالا نشانمی دهند که نماد اسطوره یونانی قوچ طلایی است. پشم گوسفند قوچ طلایی توسط جیسون و آرگونات ها جستجو و به دست آمد. زئوس پشم طلایی قوچ را در آسمان قرار داد تا به عنوان صورت فلکی برج حمل مورد احترام قرار گیرد.

اردیبهشت – ثور (21 آوریل – 21 مه)

 

نماد یونانی ماه ها چیست؟
نماد یونانی ماه ها چیست؟ نماد اردیبهشت ثور یا گاو خشمگین

در اسطوره یونانی تسئوس و مینوتور، تسئوس باید موجودی نیمه گاو و نیمه انسان معروف به مینوتور را شکست دهد. این هیولا در دخمه پرپیچ و خم در کرت ماند و آتنی ها به مینوتور داده می شد تا ببلعد. تسئوس مینوتور را کشت و شهر کرت را از دست پادشاه بدخواه مینوس نجات داد.

خرداد – جمینی یا جوزا(22 مه – 21 ژوئن)

 

نماد یونانی ماه ها چیست؟
نماد یونانی ماه ها چیست؟ جوزا یا جمینی

جمینی نشان دوقلوهایی است که توسط برادران ناتنی کاستور و پولیدئوس نمایندگی می شوند. کاستور بد اخلاق بود در حالی که پولیدئوکس فانی بود. به دلیل جدایی ناپذیری آنها، کاستور و پولیدئوکس به عنوان دیوسکوری شناخته شدند.

دیوسکوری ها توانایی آرام کردن دریاهای مواج را داشتند. بنابراین پوزیدون به آنها این توانایی را داد که در هنگام دعا به ملوانان کشتی شکسته کمک کنند.

در طول نبرد، کاستور کشته شد و به عالم اموات فرستاده شد. پولیدئوس از اینکه برادرش مرده بود دل شکسته بود و از زئوس دعا کرد تا او را نیز به عالم اموات بیندازد. زئوس از پولیدئوکس دعوت کرد تا در المپوس زندگی کند، اما پولیدئوکس نپذیرفت و گفت که زندگی بدون برادرش بسیار دشوار است.

زئوس به کاستور و پولیدئوکس اجازه داد تا زمان خود را بین دنیای زیرین و المپوس تقسیم کنند و هر روز را به طور متناوب در هر مکان بگذرانند.

در آخرین ادای احترام به دیوسکوری ها، زئوس تصویر آنها را در آسمان شب در صورت فلکی جوزا قرار داد. این صورت فلکی با دو ستاره درخشان در خوشه ای از ستارگان ضعیف تر نشان داده شده است.

تیر – سرطان (22 ژوئن – 23 ژوئیه)

 

تیر - سرطان (22 ژوئن - 23 ژوئیه)
تیر – سرطان (22 ژوئن – 23 ژوئیه)

صورت فلکی سرطان را با یک خرچنگ نشان میدهند. خرچنگ در اساطیر یونان در طول دومین زایمان هرکول ظاهر می شود. زمانی که یک خرچنگ غول پیکر به دستور هرا در طول این شاهکار به هرکول حمله کرد. دستور کشتن لرنا هیدرا به هرکول داده شد.

خرچنگ پنجه هایش را در پای هرکول فرو کرد. هرکول از قدرت بسیار خود استفاده کرد تا بر روی خرچنگ قدم بگذارد و آن را تا حد مرگ له کند.

هرا بود که خرچنگ را با قرار دهی تصویر آن در صورت فلکی سرطان در میان ستارگان آسمان شب گرامی داشت.

مرداد – لئو (24 ژوئیه – 23 اوت)

نماد مرداد - لئو (24 ژوئیه - 23 اوت)
نماد مرداد – لئو (24 ژوئیه – 23 اوت)

در ادامه با 12 کار هرکول، صورت فلکی لئو را توسط یک شیر نشان می دهند. در اولین زایمان خود، به هرکول الزام شد که پوست شیر ​​نمیان را بازگرداند. هرکول شیر را تا سرحد مرگ خفه کرد و هنگام بازگشت از زایمان، پوست شیر ​​را بر پشتش پوشید.

زئوس شیر را با قرار دادن شیر در آسمان در صورت فلکی شیر گرامی داشت.

شهریور – باکره (24 اوت – 23 سپتامبر)

 

نماد شهریور - باکره (24 اوت - 23 سپتامبر)
نماد شهریور – باکره (24 اوت – 23 سپتامبر)

تقویم زودیاک یونان با تقویم میلادی نیمکره شمالی مطابقت دارد. اعتدال پاییزی در این زمان، در حدود 21 تا 23 سپتامبر می افتد. باکره نمادی از تغییر فصول، به ویژه مرگ پس از مرگ است. باکره نشانگر یک فرشته است. و این داستان پرسفونه از دزدیده شدن باکرگی او است که الهام بخش این صورت فلکی بود.

مهر – ترازو (24 سپتامبر – 23 اکتبر)

نماد مهر - ترازو (24 سپتامبر - 23 اکتبر)
نماد مهر – ترازو (24 سپتامبر – 23 اکتبر)

یکی از الهه های کمتر شناخته شده عالم اموات دایک است. دایک نشان دهنده عدالت از طریق قصاص است. صورت فلکی ترازو بین سنبله و عقرب قرار دارد و نماد تعادل و برابری است.

یونانیان باستان عدالت، انصاف و تعادلی را که دایک نشان می‌دهد با اعطای مکانی در آسمان شب به Libra احترام می‌گذارند.

آبان – عقرب (24 اکتبر – 22 نوامبر)

آبان - عقرب (24 اکتبر - 22 نوامبر)
نماد آبان – عقرب (24 اکتبر – 22 نوامبر)

صورت فلکی عقرب را با یک عقرب نشان می دهند. و از افسانه یونانی جبار که توسط عقرب نیش زده شده است، می آید. نسخه های مختلفی از اسطوره وجود دارد. یکی از روایت ها بیان می کند که گایا عقرب را به دلیل خودستایی و غرور او برای اینکه جبار را نیش بزند فرستاد.

نسخه دیگری از این افسانه ادعا می کند که جبار هفت خواهر زیبا را تعقیب کرده است. خواهر به زئوس فریاد زد تا آنها را نجات دهد و زئوس خواهران را به صورت فلکی Pleiades تبدیل کرد در حالی که او عقربی را برای نیش شکارچی فرستاد.

صورت فلکی عقرب را می‌توان در آسمان شب به‌گونه‌ای پیدا کرد که در حال تعقیب جبار است.

آذر- قوس (23 نوامبر – 21 دسامبر)

آذر- قوس (23 نوامبر - 21 دسامبر)
نماد آذر- قوس (23 نوامبر – 21 دسامبر)

صورت فلکی قوس را با قنطورس نشان می دهند. در اساطیر یونان، قنطورس را با بالاتنه و سر یک مرد و پایین تنه اسب نشان می دهند. Chiron مشهورترین سنتور بود، زیرا او را پادشاه سنتورها می دانستند. کایرون در معرض یکی از تیرهای سمی هرکول قرار گرفت، اما او نمرد. در عوض، او در درد شدیدی بود و از زئوس دعا کرد تا درد او را تسکین دهد.

زئوس به کایرون اعطا کرد که اگر قدرت خدایی خود را به پرومتئوس بدهد، درد او را تسکین دهد.

دی – برج جدی (22 دسامبر – 20 ژانویه) 

دی - برج جدی (22 دسامبر - 20 ژانویه) 
نماد دی – برج جدی (22 دسامبر – 20 ژانویه)

علامت زودیاک، برج جدی، نمادی از تولد و مراقبت از خدای یونان، زئوس است.

رئا، مادر زئوس، می ترسید که شوهرش کرونوس فرزندش را ببلعد. بنابراین، رئا زئوس را به کوه دیکته برد، جایی که زئوس توسط آمالتیا، یک پوره بز، پرستاری شد.

زمانی که زئوس خدای آسمان شد، با قرار دهی تصویر آمالتیا در میان ستارگان صورت فلکی برج جدی، ادای احترام کرد. برج جدی دارای سر و بدن بزی با دم ماهی است.

بهمن -دلو (21 ژانویه – 19 فوریه)

بهمن -دلو (21 ژانویه - 19 فوریه)
نماد بهمن -دلو (21 ژانویه – 19 فوریه)

صورت فلکی دلو که به نام گانیمد هم معروف است، شخصی را نشان می دهد که آب را از کوزه می ریزد. در اساطیر یونانی، گانیمد پسر تروس بود که شهر معروف تروی از او نامگذاری شد. زئوس از ظاهر زیبای گانیمد در شگفت شد، بنابراین او مانند یک عقاب به پایین پرواز کرد و گانیمد را به المپوس برد. زئوس گانیمد را جامدار شخصی خود کرد. پیاپ دار مسئول رساندن شهد به المپیکی ها بود.

زئوس با اعطای صورت فلکی از ستارگان در میان آسمان به گانیمد به شکل دلو به او احترام گذاشت.

اسفند -حوت یا ماهی ها (20 فوریه – 20 مارس)

نماد اسفند -حوت یا ماهی ها (20 فوریه - 20 مارس)
نماد اسفند -حوت یا ماهی ها (20 فوریه – 20 مارس)

ماهی ها دو ماهی را به تصویر می کشند که در جهت مخالف یکدیگر شنا می کنند و نمادی از الهه آفرودیت است. برای پنهان کردن خود از هیولا، تایفون، خدایان و الهه ها به شکل حیوانات روی زمین درآمدند. آفرودیت و پسرش اروس به شکل ماهی و کبوتری دوقلو به قعر دریا رسیدند.

آفرودیت با دادن صورت فلکی ماهی در آسمان شب به ماهی ها احترام گذاشت.

 

نوشتهٔ پیشین
گیاه مامیشا خشخاش بحری
نوشتهٔ بعدی
گیاه دارویی هندبا یا کاسنی

محصولات پیشنهادی

جدیدترین مقالات